Tuesday, April 24, 2012

Nasi Goreng Sambal Udang Bercili

前几天去Tesco shopping 被老公看到了这个。 他问我要买吗? 他说这类似香港的辣椒油哦!爱吃辣的我当然点头啦!呵呵。。。

昨天炒饭是也加了这个 Sambal Udang Bercili 超。亚米亚米。。。 好好吃哦!

23.04.2012的晚餐。

No comments:

Post a Comment