Thursday, October 8, 2015

炸马铃薯南瓜泥

是时候来个甜点食谱了。yum yum.....

材料:-

-马铃薯 3 粒
-南瓜 (和马铃薯的分量一样)
-蜀粉 2汤匙

做法: -

1)把马铃薯和南瓜皮切掉,然后切小块
2)蒸马铃薯和南瓜, 30 分钟
3)把蒸好的马铃薯和南瓜压成泥
4)泥冷后,把蜀粉和泥搅拌均匀,然后捏成小球
5)把泥球炸至金黄色即可


06.09.2015的午餐。

No comments:

Post a Comment